GDPR

Hitre povezave

PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Pravica do zasebnosti je ena najpomembnej┼íih ─Źlovekovih pravic. Pri Karin ─îema┼żar s.p. (v nadaljevanju podjetje) se tega zelo dobro zavedamo, zato spo┼ítujemo zasebnost posameznikov in z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z veljavno zakonodajo. Dostop do osebnih podatkov je zato dovoljen le poobla┼í─Źenim osebam podjetja in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje, zagotavljanje ter izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij.

Z ustreznimi ukrepi skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepoobla┼í─Źene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter prepre─Źujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uni─Źenje med ─Źasom obdelave. Ob morebitnem ÔÇťvdoruÔÇŁ v ra─Źunalni┼íki sistem ne nosimo odgovornosti!

Podjetje in njegovi izvajalci tako v celoti spo┼ítujemo splo┼ína na─Źela v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki so:

 1. Osebne podatke posameznikov obdelujemo zakonito, pošteno in transparentno.
 2. Osebne podatke zbiramo za namene, ki so vnaprej dolo─Źeni, izrecni in zakoniti;  osebnih podatkov ne obdelujemo za druge namene, razen v primeru obdelave v znanstvene ali zgodovinsko raziskovalne namene ter za statisti─Źne namene, pod dolo─Źenimi pogoji.
 3. Osebne podatke za namene obdelave obdelujemo v najmanj┼íem mo┼żnem obsegu.
 4. Skrbimo, da so obdelovani osebni podatki to─Źni in redno posodobljeni, neto─Źne podatke pa popravimo ali izbri┼íemo.
 5. Osebne podatke hranimo le toliko ─Źasa, kolikor je to potrebno za dolo─Źen namen obdelave.
 6. Skrbimo za ustrezno varnost osebnih podatkov, ki vklju─Źuje prepre─Źevanje nedovoljene ali nezakonite obdelave ter nenamerno izgubo, uni─Źenje ali po┼íkodbe, z uporabo ustreznih tehni─Źnih in organizacijskih ukrepov.

1. KONTAKT O ZASEBNOSTI

Za vpra┼íanja v zvezi z obdelavo in uporabo osebnih podatkov, informacijami, popravki, blokiranji, izbrisom osebnih podatkov ali preklicem privolitve obve┼í─Źanja, preklicem soglasja, se obrnite na: info@organizacijaporok.com (v nadaljevanju: e-naslov naveden v to─Źki 1.).

2. KATERE OSEBNE PODATKE ZBIRAMO?

 • Osnovne osebne podatke (ime in priimek).
 • Podatke za komunikacijo (npr. naslov, mail, telefon).
 • Podatke o komunikaciji med podjetjem in udele┼żenci.
 • Podatki o pla─Źilih.
 • Morebitni drugi podatki, pridobljeni na podlagi soglasja.

3. KAKŠNE SO PRAVNE PODLAGE ZA OBDELOVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?

V skladu z veljavno zakonodajo s podro─Źja varovanja osebnih podatkov lahko osebne podatke obdelujemo:

 • ─Źe je to potrebno za sklenitev in/ali izpolnitev pogodbe (prijava na dogodek oziroma delavnico),
 • ─Źe to zahteva zakon,
 • ─Źe je podano soglasje (ki ga lahko kadarkoli prekli─Źete),
 • ─Źe je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba.

3.1. OBDELAVA NA PODLAGI SKLENJENE POGODBE

Podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja za storitve organizacije dogodka, delavnice ali druge storitve, dogovorjene med pogodbenimi strankami. V okviru uveljavljanja pravic in izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, podjetje obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene:

 • identifikacija posameznika;
 • priprava ponudbe in sklenitev pogodbe;
 • izvedba storitve, pri ─Źemer lahko podjetje posreduje podatke pogodbenim partnerjem, ki bodo izvajali posamezno storitev;
 • po┼íiljanje obvestil posameznikom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja;
 • obve┼í─Źanja o spremembi zakonodaje na dolo─Źenem podro─Źju ali spremembi prodajnih pogojev;
 • zara─Źunavanje storitev;
 • re┼íevanje ugovorov ali reklamacij;
 • izvajanje morebitnih postopkov izterjave in prodaje terjatev;
 • za druge namene, potrebne za sklepanje ali izvajanje pogodbenega razmerja.

V obsegu, nujno potrebnem za preverjanje pristnosti in identifikacijo transakcij, podjetje obdeluje podatke tudi za potrebe priprave poro─Źil in planiranje nadaljnjih aktivnosti.

Za potrebe izvajanja storitev organizacije dogodka ter z njimi povezanih storitev ali drugih storitev, ki jih je naro─Źil posameznik, podjetje obdeluje vse podatke, ki so za to potrebni. Sem sodijo zlasti, a ne izklju─Źno: naziv, ime, priimek, rojstni datum, starost, naslov, kraj, dr┼żava, telefonska ┼ítevilka, e-naslov, ÔÇŽ.

Za pogodbeno obdelavo osebnih podatkov ne potrebujemo izrecnega soglasja.

V kolikor posameznik ne zagotovi vseh osebnih podatkov, ki jih podjetje potrebuje za izpolnitev pogodbenega odnosa, podjetje ne more izvr┼íiti naro─Źila posameznika. Pri tem podjetje vedno skrbi, da od posameznika pridobiva in nadalje obdeluje le toliko osebnih podatkov, kolikor jih potrebuje za pogodbeni odnos.

Ker so nekateri dogodki nujno povezani s fotografiranjem in objavo slik na profilih Facebook, Twitter, YouTube in Instagram), se v teh primerih šteje, da je fotografiranje in objava fotografij del dogodka oziroma delavnice. Kljub temu, da velja fotografiranje in objava fotografij za pogodbeno razmerje, podjetje pridobi izrecno soglasje posameznika. Če posameznik izrecnega soglasja ne poda in podjetje ne more zagotoviti, da posameznik ne bo na fotografijah, lahko podjetje prijavo posameznika na dogodek, oziroma delavnico zavrne.3.2. OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONA
Zakonita pravna podlaga pomeni, da podjetje obdeluje osebne podatke posameznika, ker to nalaga zakonodaja, da izpolni zakonske obveznosti, ki veljajo za zanj.

V Republiki Sloveniji zakonske obveznosti obdelave dolo─Źenih osebnih podatkov dolo─Źajo zlasti:

Zakon o davku na dodano vrednost ZDDV-1;

Zakon o dav─Źnem postopku;

Zakon o gospodarskih dru┼żbah;

Zakon o ra─Źunovodstvu;

Pravilnik o izvajanju zakona na dodano vrednost;

Slovenski ra─Źunovodski standardi.

Podjetje, v kolikor obdeluje osebne podatke posameznika, ki je naro─Źil storitev, ra─Źun hrani ┼íe 10 let (in tudi podatke posameznika/kupca na ra─Źunu).

3.3.OBDELAVA NA PODLAGI ZAKONITEGA INTERESA

Podjetje lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katerega si prizadevata podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svobo┼í─Źine posameznika, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov, zlasti kadar se podatki nana┼íajo na otroka. Kadar gre za nadaljnjo uporabo podatkov, zbranih o posamezniku, podjetje opravi presojo skladno s Splo┼íno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Taka nadaljnja uporaba podatkov v psevdonimizirani ali agregirani obliki na primer predstavlja zakonito uporabo podatkov za tr┼żenjske in druge poslovne oziroma tehni─Źne analize podjetja skladno s Splo┼íno uredbo o varstvu osebnih podatkov sodi med zakonite interese tudi neposredno tr┼żenje. Za potrebe neposrednega tr┼żenja lahko podjetje tudi brez privolitve oblikuje profile posameznika na podlagi osnovnih informacij o izbranih storitvah, kot so npr. vrsta oziroma specifi─Źne karakteristike izbrane storitve, ─Źas izbire, pretekli tr┼żenjski stiki s posameznikom zlasti glede izra┼żenega interesa ali odsotnosti interesa za dolo─Źene storitve. Tako osnovno profiliranje ne bo nikdar vklju─Źevalo ob─Źutljivih podatkov. Posameznik lahko obdelavi ugovarja v skladu s pravico do omejitve (to─Źka 7.4).

Podjetje na podlagi zakonitega interesa lahko posameznika kontaktira za namene izboljšave storitve ali za potrebe ugotavljanja njihovega zadovoljstva s storitvami, tudi v primerih, ko to ni nujno potrebno za izvajanje pogodbe. Podjetje zaradi tehtanja tega interesa z interesom posameznika ne kontaktira ponovno tistih posameznikov, ki so temu ugovarjali.

Podjetje ima zakoniti interes podatke do preteka zakonitega roka hrambe hraniti in nadalje uporabljati za analize in raziskave za potrebe tr┼żenja, poslovnega na─Źrtovanja in podobno.

3.4.OBDELAVA NA PODLAGI SOGLASJA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

Izrecna privolitev je podlaga za obdelavo tistih osebnih podatkov, za katere podjetje nima zakonite ali pogodbene pravne podlage za obdelavo. Soglasje se lahko na primer nanaša na:

 • obve┼í─Źanje o drugih ponudbah in storitvah podjetja, ki poteka izklju─Źno preko komunikacijskega kanala, ki ga je izbral posameznik;
 • fotografiranje in snemanje dogodka oziroma delavnice za namene predstavljanja aktivnosti podjetja ter objavo nastalih fotografij, video- in zvo─Źnih posnetkov na spletni strani podjetja in na profilih Facebook, Twitter, YouTube in Instagram.

Soglasje posameznik podaja za sebe, v primeru otroka pa to soglasje podaja eden od staršev oz. zakoniti zastopnik.

V teh primerih obdelava osebnih podatkov poteka v okviru s posameznikovo izjavo dopu┼í─Źenega obsega osebnih podatkov, namena in dogovorjenih kanalov obve┼í─Źanja, vse do preklica.

V primeru, da posameznik ne poda soglasja za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov za enega ali ve─Ź namenov, navedenih posameznem soglasju, to zanj nima nobenih posledic na podatke, katerih obdelava se izvaja na podlagi druge zakonite podlage.

Osebnih podatki, zbrani na podlagi soglasja, se bodo obdelovali zgolj v okviru in za namen danega soglasja in ne bodo posredovani tretjim osebam, razen v primeru, kadar bo to izrecno navedeno na soglasju in se bo posameznik strinjal, da se osebni podatki lahko posredujejo v soglasju navedenemu obdelovalcu.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko posameznik kadarkoli prekli─Źe, s tem, da se obrne na na┼ío kontaktno to─Źko za varstvo podatkov (to─Źka 8). Soglasje je mo┼żno preklicati z elektronskim sporo─Źilom, ki se ga po┼ílje na e-naslov naveden v to─Źki 1.

4. KOLIKO ─îASA HRANIMO OSEBNE PODATKE?

Osebne podatke bo podjetje hranilo v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Hranijo se samo toliko ─Źasa, kolikor je to potrebno za namene, za katere jih podjetje obdeluje, ali za ravnanje v skladu z zakonom. Osebni podatki, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika, se hranijo trajno oziroma do preklica. Osebni podatki, ki jih podjetje obdeluje na podlagi zakona ali pogodbenega odnosa, pa se hranijo toliko ─Źasa, kot dolo─Źa zakon.

─îe se podatki obdelujejo na podlagi privolitve posameznika zaradi tr┼żenja storitev podjetja, se ti podatki lahko v potrebnem obsegu obdelujejo toliko ─Źasa, dokler je to potrebno za tak┼íno tr┼żenje ali storitve.

Po preteku obdobja hrambe osebne podatke u─Źinkovito in trajno izbri┼íemo ali anonimiziramo, tako da jih ni ve─Ź mogo─Źe povezati s posameznikom.

5. NA KAKŠEN NAČIN ŠČITIMO OSEBNE PODATKE?

Uporabljamo tehni─Źne in organizacijske varnostne ukrepe za za┼í─Źito osebnih podatkov pred nezakonitim ali nepoobla┼í─Źenim dostopom ali uporabo, pa tudi pred nenamerno izgubo ali okrnitvijo njihove celovitosti. Oblikovali smo jih ob upo┼ítevanju svoje IT infrastrukture, mo┼żnega vpliva na zasebnost posameznika in stro┼íke ter v skladu s trenutnimi industrijskimi standardi in prakso. Na┼íi pogodbeni obdelovalci bodo obdelovali va┼íe osebne podatke samo, ─Źe bodo upo┼ítevali te tehni─Źne in organizacijske varnostne ukrepe.

Ohranjanje varnosti podatkov pomeni varovanje zaupnosti, celovitosti in razpolo┼żljivosti osebnih podatkov:

 • zaupnost in celovitost: osebne podatke posameznikov bomo za┼í─Źitili pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uni─Źenjem ali po┼íkodbo
 • razpolo┼żljivost: zagotovili bomo, da lahko poobla┼í─Źeni obdelovalci dostopajo do osebnih podatkov, zgolj in samo kadar je to potrebno.

Na┼íi varnostni postopki vklju─Źujejo: varnost dostopa, varnostne kopije, spremljanje, pregled in vzdr┼żevanje, upravljanje varnostnih incidentov itd.

6. KDO OBDELUJE OSEBNE PODATKE?

Glede na namene, za katere obdelujemo osebne podatke posameznikov, le-te lahko razkrijemo naslednjim kategorijam obdelovalcev:

a) Znotraj podjetja: zaposleni v podjetju.

b) Na┼íim poslovnim partnerjem, od katerih zahtevamo, da vedno ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, politiko varstva osebnih podatkov ter posve─Źajo veliko pozornosti zaupnosti va┼íih osebnih podatkov:

 • ogla┼íevalske, marketin┼íke in promocijske agencije in ponudniki npr. MailChimp, Google (Google- samo identifikacijski podatek o pi┼íkotku/cookie za namene re-marketinga, e-po┼ítni naslov za prikazovanje oglasov v programu Google AdWords, identifikacijski podatek o pi┼íkotku/cookie za namene analiz v programu Google Analytics); Facebook ÔÇô samo identifikacijski podatek o pi┼íkotku/cookie za namene re-marketinga, e-po┼ítni naslov za prikazovanje oglasov v programu Facebook Custom Audiences, ki nam pomagajo izvesti in analizirati u─Źinkovitost na┼íih akcij in promocij.
 • zunanji izvajalci, ki opravljajo storitve za podjetje, to je ra─Źunovodski servis, zunanji svetovalci.
 • fizi─Źne in pravne osebe, ki so na┼íi pogodbeni partnerji in za podjetje izvajajo svetovanja ali posamezne storitve z namenom izvr┼íevanja pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom (npr. partnerskim agencijam, hotelom, letalskim dru┼żbam, prevoznikom, itd.);

c) Drugim tretjim osebam:

Kadar to zahteva zakon ali je zakonito potrebno za za┼í─Źito:

 • podjetja (skladnost z zakoni, zahteve organov, sodne odredbe, pravni postopki, obveznosti, povezane s poro─Źanjem in vlaganjem informacij organom itd.)
  ÔÇô preverjanje ali uveljavljanje skladnosti s politiko in sporazumi podjetja;
 • pravic, lastnine ali varnosti podjetja in/ali njegovih strank v zvezi s korporativnimi transakcijami: v okviru prenosa ali odprodaje celotnega ali dela svojega posla ali druga─Źe v povezavi z zdru┼żitvami, konsolidacijami, spremembami nadzora, re-organizacijami delovanja podjetja.

Na┼íi poslovni partnerji, navedeni zgoraj pod to─Źko b), smejo osebne podatke posameznikov obdelovati zgolj v okviru na┼íih navodil in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za zasledovanje kakr┼ínihkoli lastnih interesov. Vsak posameznik pa mora upo┼ítevati, da obdelovalci, navedeni v zgornjih to─Źkah b) in c), zlasti ponudniki storitev, ki vam lahko ponujajo storitve v okviru in/ali aplikacij ali preko lastnih kanalov, lahko lo─Źeno zbirajo va┼íe osebne podatke. V takem primeru so izklju─Źno odgovorni za njihov nadzor, sodelovanje posameznikov z njimi pa mora potekati skladno z njihovimi pogoji.

7. VA┼áE MO┼ŻNOSTI IN PRAVICE V ZVEZI S POSREDOVANIMI OSEBNIMI PODATKI

Podjetje zagotavlja posameznikom uresni─Źevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odla┼íanja, v vsakem primeru pa najkasneje v enem mesecu po prejemu zahteve. Podjetje lahko rok za uresni─Źevanje pravic posameznika, ob upo┼ítevanju kompleksnosti in ┼ítevila zahtevkov, podalj┼ía za najve─Ź dva dodatna meseca. V primeru podalj┼íanja roka, podjetje posameznika o podalj┼íanju obvesti v enem mesecu od prejema zahtevka, skupaj z razlogi za zamudo.

Kadar posameznik, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, zahtevo po┼ílje po elektronski po┼íti, se informacije, kadar je mogo─Źe, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen ─Źe posameznik, na katerega se nana┼íajo osebni podatki, ne zahteva druga─Źe.

7.1. PRAVICA DO DOSTOPA DO PODATKOV

Vsak posameznik nas lahko kontaktira na e-naslov naveden v to─Źki 1, da ugotovi, katere njegove osebne podatke podjetje obdeluje. In sicer ima vsak posameznik pravico dostopa do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • namen obdelave;
 • vrste osebnih podatkov;
 • posamezniki in pravne osebe, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • kadar je to mogo─Źe, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali ─Źe to ni mogo─Źe, merila, ki se uporabijo za dolo─Źitev roka hrambe;
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nana┼íajo osebni podatki ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi;
 • pravica do vlo┼żitve prito┼żbe pri nadzornem organu;
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, vse razpolo┼żljive informacije v zvezi z njihovim virom.

7.2. PRAVICA DO POPRAVKA

─îe posameznik v osebnih podatkih najde kak┼íno napako, ali ─Źe se mu zdijo nepopolni ali napa─Źni, lahko zahteva, da podjetje brez nepotrebnega odla┼íanja neto─Źne oziroma nepopolne osebne podatke popravi ali dopolni.

7.3. PRAVICA DO IZBRISA

Od podjetja lahko posameznik zahteva, da brez nepotrebnega odla┼íanja, njegove osebne izbri┼íe, podjetje pa je dol┼żno osebne podatke brez nepotrebnega odla┼íanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso ve─Ź potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako druga─Źe obdelani;
 • ─Źe posameznik prekli─Źe privolitev, ki je podlaga za obdelavo osebnih podatkov, pri ─Źemer za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga;
 • ─Źe posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa podjetje, pri tem pa za obdelavo osebnih podatkov ne obstajajo nobeni prevladujo─Źi zakoniti razlogi;
 • ─Źe posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega tr┼żenja;
 • kadar je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom;
 • kadar gre za podatke, nepravilno zbrane od mladoletne osebe za uporabo informacijske dru┼żbe, ki skladno z veljavno zakonodajo tak┼ínih podatkov ne morejo dati.

(razen v nekaterih primerih, na primer za dokazovanje transakcije ali ─Źe to zahteva zakon).

7.4. PRAVICA DO OMEJITVE

Vsak posameznik lahko zahteva omejitev obdelave njegovih osebnih podatkov, kadar:

 • oporeka to─Źnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki podjetju omogo─Źa preveriti to─Źnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in nasprotujete izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • podjetje osebnih podatkov ne potrebuje ve─Ź za namene obdelave, temve─Ź jih posameznik, na katerega se osebni podatki nana┼íajo, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • je posameznik vlo┼żil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri ali zakoniti razlogi podjetje prevladujejo nad razlogi posameznika.

7.5. PRAVICA DO PRENOSLJIVOSTI PODATKOV

Vsak posameznik ima pravico do prenosljivosti za osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posameznik posredoval na podlagi privolitve ali pogodbe s podjetjem in se obdelujejo z avtomatiziranimi sredstvi. Pravica omogo─Źa posamezniku, da pridobi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval podjetju, v strukturirani, splo┼íno uporabljani in strojno berljivi obliki in da te podatke posreduje naprej drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje pri tem oviralo.

7.6. PRAVICA DO UGOVORA

Na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim polo┼żajem, ima vsak posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov, ─Źe ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba. V tem primeru podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen, ─Źe doka┼że nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi posameznika, pravicami in svobo┼í─Źinami ali za uveljavljanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega tr┼żenja, ima vsak posameznik pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takega tr┼żenja, vklju─Źno s profiliranjem, kolikor je povezano s takim neposrednim tr┼żenjem. V primeru, da neposredno tr┼żenje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem danega soglasja.

8. KOGA LAHKO KONTAKTIRATE ZA VPRAŠANJA V ZVEZI OSEBNIMI PODATKI?

Podjetje ima kontaktno to─Źko, ki obravnavala vpra┼íanja posameznika ali zahteve v zvezi s posameznikovimi osebnimi podatki (in njihovo obdelavo) in uveljavljanjem posameznikovih pravic. Posameznik nas lahko kontaktira na e-naslov naveden v to─Źki 1.

Za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko zahtevamo dodatne podatke posameznika, ukrepanje pa lahko zavrnemo le v primeru, da doka┼żemo, da posameznika ni mogo─Źe zanesljivo identificirati.

9. PRAVICA DO VLO┼ŻITVE PRITO┼ŻBE V ZVEZI Z OBDELOVANJEM OSEBNIH PODATKOV

Vsak ima pravico do prito┼żbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Prito┼żbo lahko posameznik po┼ílje na e-naslov naveden v to─Źki 1. Prav tako ima pravico vlo┼żiti prito┼żbo neposredno pri Informacijskem poobla┼í─Źencu, v kolikor posameznik meni, da obdelava osebni podatkov kr┼íi slovenske predpise ali predpise EU s podro─Źja varstva osebnih podatkov. ─îe posameznik uveljavlja pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odlo─Źitvi meni, da prejeti osebni podatki niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vlo┼żitvijo prito┼żbe Informacijskemu poobla┼í─Źencu, v roku 15 dni vlo┼żi obrazlo┼żeno prito┼żbo pri podjetju. Podjetje bo na prito┼żbo, kot o novi zahtevi odgovorilo v petih delovnih dneh od prejema.

Dovolita, da vama pomagamo z organizacijo nepozabne in brezskrbne poroke

Oddaj povpraševanje >
Zaupajta nam na─Źrtovanje vajinega poro─Źnega dne in kronajta svojo ljubezen na eni izmed ─Źudovitih lokacij povsod po Sloveniji. Izbirata lahko med pripravljenimi poro─Źnimi paketi ali pa se odlo─Źita za poro─Źni dan, ki bo popolnoma prilagojen vajinim ┼żeljam.
┬ę Avtorske pravice Organizacija Porok
Portfeljsko podjetje World Discovery.